Ordenança reguladora

Cubelles obre una consulta pública abans d'elaborar una ordenança que reguli els clubs de cànnabis

Redacció Cubelles 21-03-2017 07:50

Salut obre una consulta pública abans d'elaborar una ordenança que reguli els clubs de cànnabis. EIX

Es poden presentar aportacions entre el 21 de març i el 5 d’abril a través del correu consultapublica@cubelles.cat

PUBLICITAT

La regidoria de Medi Ambient i Salut ha obert una consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordenança reguladora de la ubicació dels clubs socials i associacions de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat al terme municipal de Cubelles. L’objectiu de la consulta prèvia és disposar de les opinions i conèixer el posicionament de la ciutadania respecte aquests aspectes, o d’altres si s’escaigués, que permetin una millor elaboració de l’ordenança.

La regidoria és conscient que la determinació sobre la legalitat que es desenvolupa dins dels clubs de fumadors de cànnabis no pertoca a l’àmbit competencial urbanístic dels ens locals, que es tracta d’una matèria de coneixement de les autoritats sanitàries, en quant a l’eventual regulació del seu consum; i policials i judicials, en quant a l’eventual conducta punitiva prevista en el tipus penal 368 del Codi Penal. No obstant això, a les regidories de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana els hi és evident que des de l’àmbit local, l’Ajuntament té una responsabilitat, d’ordre i vigilància, respecte de conductes com les desenvolupades en l’àmbit dels clubs de fumadors de cànnabis; que no poden defugir, sota l’escut de la jerarquia normativa competent, per l’abordament de qüestions d’ordre públic, ja que són masses les repercussions que l’obertura d’aquests locals poden produir sobre un teixit social ja prou sensibilitzat respecte de les conductes de risc.

Per tot això, dins de l’habilitació legal que li dóna la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, la regidoria de Medi Ambient considera necessari regular els següents aspectes a través d’una ordenança:

-Regular l’obertura i activitat de clubs i associacions de cànnabis establint un règim de distàncies entre ells.
-Establir un règim de distàncies respecte de centres educatius, centres sanitaris o assistencials, equipaments esportius, punts o espais joves.
-Garantir que els espais destinats a local social i punt de trobada dels clubs socials de cànnabis reuneixin les condicions mínimes necessàries per evitar qualsevol tipus de molèsties als veïns i veïnes.
-Garantir que els espais destinats a local social i punt de trobada dels clubs socials de cànnabis reuneixin les condicions mínimes necessàries de seguretat, salubritat i higiene de les persones usuàries.
-Garantir que l’activitat es dugui a terme per associacions d’usuaris degudament inscrites en els registres públics.

Entre el 21 de març i el 5 d’abril es convida la ciutadania a fer aportacions mitjançant l’adreça con...@cubelles.cat.

PUBLICITAT

Comentaris

PUBLICITAT

PUBLICITAT

GARRAF

ALT PENEDÈS

BAIX PENEDÈS

Catalunya-Mon