AJUTS MUNICIPALS

Sant Pere de Ribes obre la convocatòria d'ajuts al lloguer

Redacció Sant Pere de Ribes 31-08-2017 10:54

Sant Pere de Ribes obre la convocatòria d'ajuts al lloguer. Ajt Sant Pere de Ribes

Es destinaran un total de 50.000 euros a aquest tipus de subvencions municipals

PUBLICITAT

Demà divendres 1 de setembre s’obre la convocatòria de subvencions municipals per al pagament del lloguer d’habitatges a Sant Pere de Ribes. Es donaran dos tipus d’ajuts: a la quota d’entrada o fiança i al pagament del lloguer de mensualitats, en tots els casos per a contractes signats a partir de l'1 de gener de 2017. Les subvencions s'atorgaran per a l'any de la convocatòria.

Per poder obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que recullen les bases, i formular les declaracions responsables corresponents. S’ha de ser major d'edat o trobar-se legalment emancipat i que els ingressos anuals nets de la unitat de convivència no superin, en funció dels membres que la composen, les quanties establertes: de 19.000 euros (si es tracta d’una única persona), 24.000 euros (2 membres), 25.000 euros (3 membres) i 26.000 euros (4 membres o més). També es demana que el lloguer de l'habitatge no sigui superior a 600 euros mensuals.

Amb la finalitat de facilitar l’accés a l’habitatge a les persones que més ho necessiten, l’acció, dotada amb 50.000 euros, forma part d’un paquet de mesures que el govern municipal està tirant endavant en política d’habitatge, com serien la creació i aplicació d’una taxa per a la utilització anòmala d’habitatges, la captació d’habitatges buits tant de particulars com d’entitats bancàries perquè siguin destinats a lloguer assequible, la gestió dels pisos socials o l’acabament de l’escala de pisos d’un edifici del sector del Mercat-Parc central per a ús social.

En el cas dels ajuts a l'entrada, es podrà demanar l’import equivalent a dues mensualitats de lloguer a pagar, per tal de facilitar la signatura del nou contracte de lloguer, amb un màxim de 1.200 euros. Si en el moment de la sol·licitud no s'ha formalitzat el contracte de lloguer, les persones beneficiàries disposaran d'un termini d’un mes des de la notificació de l'ajut, per a la signatura del mateix. Un cop signat, tindran un mes per presentar el contracte signat, juntament amb els justificants dels pagaments realitzats.

Pel que fa a les subvencions per al pagament del lloguer de mensualitats, es determina una aportació mensual per un import equivalent al 25% del lloguer i no superior als 150 euros/mes.

Les bases i els models normalitzats per a sol·licitar els ajuts estan a disposició de les persones interessades a les Oficines d’Atenció Ciutadana situades a la plaça de la Vinya d’en Petaca, núm. 1, de les Roquetes i al carrer Major, núm. 110, de Ribes. També es poden consultar al web de l'Ajuntament (www.santperederibes.cat/municipi/habitatge). El termini per a la seva presentació acabarà el dia 29 de setembre.

PUBLICITAT

Comentaris

PUBLICITAT

PUBLICITAT

GARRAF

ALT PENEDÈS

BAIX PENEDÈS

Catalunya-Mon