Dipòsits

Olivella inicia un pla de millora de l’eficiència de la xarxa de subministrament d’aigua local

Redacció Olivella 09-11-2017 09:46

Olivella inicia un pla de millora de l’eficiència de la xarxa de subministrament d’aigua local. Ajuntament d'Olivella

Aquesta reparació ha permès que la despesa d’aigua del casc antic d’Olivella, que abans de l’actuació era de 160m3, hagi passat a 34m3

PUBLICITAT

L’Ajuntament d’Olivella ha iniciat un pla de millora de l’eficiència de la xarxa de subministrament d’aigua al municipi amb el qual s’estan duent a terme adequacions i reparacions en diferents sectors del municipi. Les dues primeres actuacions que s’han dut a terme han estat la reparació del Dipòsit del Poble i actuacions a la Plana Novella.

Els treballs del Dipòsit del Poble de 150m3 que presentava fissures i pèrdues d’aigua han consistit en la reparació de les esquerdes detectades. Per a realitzar aquesta actuació ha calgut la instal·lació d’una cisterna provisional d’uns 3m3 de capacitat connectada a la canonada d’impulsió del Pou i amb la canonada de sortida a la xarxa de distribució.

Un cop buidat el dipòsit els operaris han pogut accedir a l’interior per retirar el material malmès al voltant de les esquerdes i l’aplicació de material impermeabilitzant. Aquesta reparació ha permès que la despesa d’aigua del casc antic d’Olivella, que abans de l’actuació era de 160m3, hagi passat a 34m3 un cop efectuada.

A part de reduir el consum d’aigua potable aquesta millora també ha permès reduir el consum del pou de bombament i el consum dels materials de cloració.

Pel que fa a la Plana Novella l’actual situació d’abastament d’aigua potable ha fet necessària la realització d’actuacions amb l’objectiu de millorar el rendiment de la xarxa, la qualitat de l’aigua i la quantitat de l’aigua subministrada a la xarxa. Amb aquest objectiu, ja s’estan realitzant treballs de detecció de fuites i revisió de la xarxa de distribució, amb un registre d’incidències i anàlisis de les mateixes, per detectar els punts amb majors incidències.

A més, per tal de millorar el rendiment tècnic de la xarxa de distribució d’aigua potable s’han previst actuacions a la xarxa general com la instal·lació de sistemes de telecontrol al pou de captació, i als dos dipòsits acumuladors amb l’objectiu que Sorea, empresa concessionària, pugui rebre la informació de forma telemàtica; la sectorialització de la xarxa amb la instal·lació d’un comptador a cada una de les sortides dels dipòsits per detectar pèrdues a la xarxa; la instal·lació d’un analitzador de clor en continu al dipòsit D-5 per assegurar la qualitat de l’aigua i la substitució gratuïta dels comptadors dels abonats.

PUBLICITAT

Comentaris

PUBLICITAT

PUBLICITAT

GARRAF

ALT PENEDÈS

BAIX PENEDÈS

Catalunya-Mon