Informe FEGP de Conjuntura Econòmica

El Gran Penedès modera la creació d’ocupació i s'encenen les alertes

Redacció Vilanova i la Geltrú 07-03-2018 01:09

L’economia del Gran Penedès -que sempre sol anticipar-se al cicle del país- ara revela un cert estancament, segons l'Informe FEGP de Conjuntura Econòmica

PUBLICITAT

L’economia de la demarcació encén les alertes. El Gran Penedès modera la creació d’ocupació: al quart trimestre creix un 2%. Els quatre semestres precedents han estat favorables i han marcat una tendència positiva en la nostra demarcació. L’economia del Gran Penedès -que sempre sol anticipar-se al cicle del país- ara revela un cert estancament.

La creació d’ocupació del Garraf és la més baixa entre les tres comarques penedesenques, del 2,5% interanual durant el tercer trimestre, i es redueix fins l’1,8% en tancar l’any. Aquest increment queda lluny del ritme superior al 5% de l’any anterior i arrossega a la comarca fins la 34a posició del rànquing comarcal pel que fa al dinamisme de l’ocupació. Entre els grans sectors, el més gran, els Serveis, registra un increment interanual del 2,2%, amb especial incidència en l’Administració i Seguretat Social (5,6%). La Construcció lidera el creixement amb un augment del 7,9%. En canvi, la Indústria cau el 5,2% en el mateix període.

La tendència a l’alça de l’ocupació a l’Alt Penedès se suavitza respecte als semestres anteriors i registra un creixement del 2,8% i del 2,1%, el tercer i quart trimestre de l’any, el que situa a la comarca en el 31è lloc del rànquing comarcal. Els sectors econòmics de major dimensió, Serveis, Indústria i Construcció, experimenten un creixement moderat i similar entre ells, que va del 2% interanual de la Indústria al 2,5% de la Construcció, amb les activitats de Sanitat i serveis socials com les més dinàmiques (7,7%). L’Agricultura és l’únic gran sector que decreix (-0,6%).

El Baix Penedès també pateix un alentiment del ritme de creació d’ocupació, que passa del 6,7%, el tercer trimestre, al 2,6%, en el quart, baixant fins al 23è lloc al rànquing comarcal. Entre els grans sectors, tots experimenten la moderació de la tònica positiva. La Construcció és el més dinàmic, ja que creix a un ritme del 4,8%, front del 3,8% de la Indústria i del 2,1% dels Serveis. Dels subsectors dels Serveis, el Transport i les comunicacions són el motor de creixement (7,0%).

L’atur consolida el descens a un ritme significativament elevat, tot i que lleugerament inferior a l’any anterior, però ja són quatre anys i mig de descens continuat. En el conjunt del Gran Penedès la reducció és similar a la del país, amb algunes diferències d’intensitat entre comarques. L’Alt Penedès és la comarca que registra una major caiguda en el nombre de persones aturades durant aquest període, del 10,4%, i està en la 9a posició en el rànquing comarcal. El Garraf experimenta una caiguda del 8,6%, ocupant una posició intermèdia al rànquing comarcal (23a). El Baix Penedès és la que registra un descens més moderat, del 6,8%, i se situa a la part intermèdia-baixa del rànquing (33a).

La sinistralitat a Catalunya, després de registrar un repunt en la primera part, la segona meitat de l’any ha comportat una lleugera reducció de la sinistralitat registrada, amb una lleugera reducció del nombre d’accidents laborals del 0,4%, que, juntament amb l’augment de l’ocupació, ha fet que baixi la incidència de la sinistralitat en 0,3 punts, fins als 8,5 accidents laborals per cada 1.000 llocs de treball en el quart trimestre de 2017. En l’àmbit del Gran Penedès l’evolució ha estat contrària, ja que s’ha produït un augment dels accidents del 6,1%, amb un total de 1.623 accidents durant el segon semestre, però gràcies a l’augment de l’ocupació la seva incidència es manté a la baixa. L’Alt Penedès és la comarca que aporta el comportament positiu de la sinistralitat, amb una reducció del 3,9% dels accidents laborals i també de la incidència de la sinistralitat sobre l’ocupació. En canvi, tant el Garraf com el Baix Penedès experimenten un significatiu augment dels accidents durant la jornada laboral, del 10,3% interanual en el cas del Garraf, i del 17,8% en el cas del Baix Penedès. A més, l’increment de l’ocupació no aconsegueix contrarestar l’augment d’accidents i, conseqüentment, augmenta la incidència de la sinistralitat laboral en tots dos casos.

La contractació presenta una evolució positiva a Catalunya, però suavitza el ritme de creixement. En el segon semestre de l’any s’ha produït un increment en el nombre de contractes signats del 4,1%. Al Gran Penedès l’evolució resulta una mica més moderada, amb un increment del 3,6% interanual en el mateix període. De les tres comarques, només el Garraf registra una evolució per sobre del conjunt català, ja que es dóna un augment del 8,1%. Al Baix Penedès la contractació s’eleva l’1,3%, mentre a l’Alt Penedès l’increment és d’un discret 0,7%.

L'Informe FEGP de Conjuntura Econòmica compta amb el suport de CaixaBank, la  Diputació de Barcelona, a través de NODE Garraf, i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

PUBLICITAT

Comentaris

PUBLICITAT

PUBLICITAT

GARRAF

ALT PENEDÈS

BAIX PENEDÈS

Catalunya-Mon