Hisenda

Col·laboradors tributaris: el més difícil encara

Miguel Ángel Gargallo Vilanova i la Geltrú 13-03-2018 07:10

Col·laboradors tributaris: el més difícil encara. EIX

Hisenda avançar les declaracions anuals al mes de gener, i l’any que ve també el model 347, la qual cosa ens retallarà el temps disponible entre el tancament dels exercicis societaris i l'obligació de remetre els resums anuals a l'Agència Tributària

PUBLICITAT

En el passat mes de gener el nostre despatx va fer el següent  tweet  a @GGF_VNG :

La #AEAT amb el canvi de presentació dels models anuals ( i afortunadament sense el model 347) obligarà a TOTS els despatxos #tributaris d'aquest país a no dormir en aquest  més de gener :  Col·laboradors  SÍ.....Esclaus NO!!!


Amb aquest Tweet volíem denunciar com molts altres assessors fiscals que mostren aquests dies la seva preocupació a les xarxes socials davant les intencions d'Hisenda d'avançar les declaracions anuals al mes de gener, i l’any que ve  també el model 347, la qual cosa ens retallarà el temps disponible entre el tancament dels exercicis societaris i l'obligació de remetre els resums anuals a l'Agència Tributària.

Així s'estableix en  la redacció de l’ordre ministerial i la modificació que més preocupa, tant a les empreses com als assessors fiscals, és la declaració anual d'operacions amb terceres persones -model 347- el termini  de presentació de las quals conclourà en el 2019 el 31 gener en lloc com fins ara, amb temps fins al 28 de febrer.

Aquesta ordre ha previst l'avançament al gener del calendari del contribuent de les declaracions anuals d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document (model 171); la d'entitats en règim d'atribució de rendes (model 184), que es realitzaven fins ara entre l'1 i el 31 de març; així com, la de partícips i aportacions a plans, fons de pensions i sistemes alternatius (model 345), establerta fins ara per al mes de febrer.

El text de la norma manté vigent per al mes de gener la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per rendiments del treball i d'activitats econòmiques -model 190-. En el cas d'aquesta última declaració, s'anul·la l'exclusió informativa de les beques la quantia de les quals sigui inferior a 3.000 euros anuals i s'inclou un nou document telemàtic.

D'altra banda, l'entrada en vigor del Sistema Immediat d'Informació (SII) de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) ha exonerat de presentar les declaracions informatives corresponents als models 347 (declaració sobre operacions amb terceres persones), 340 (declaració informativa referida al contingut dels llibres registre) i 390 (declaració resum anual d'IVA). Això es deu al fet que la informació que es facilita actualment en els citats models es troba ja incorporada en temps real en les dades registrals que puntualment s'han de remetre a la Aeat via SII, per la qual cosa passa a ser redundant.

El  SII exonera l'obligació :

La nova  implementació  electrònica dels llibres registre de l'IVA mitjançant el SII, es realitza des del passat  juliol. El Reial decret regula que els contribuents han de remetre els registres del primer semestre de l'any -de l'1 de gener al 30 de juny de 2017- abans de l'1 de gener de 2018.

Nosaltres estem altament preocupats per aquest avançament de dates, i a pesar de l’alta informatització dels despatxos que tenim al nostre país, i dels sistemes de bolcats d’informació automàtica, hem de tenir en compte dos factors, el primer,  les vacances de Nadal que finalitzen el dia 07/01 i en segon terme el control/revisió de les dades bolcades, amb un marge de maniobra de tant poc temps que només ens pot provocar que la rapidesa i la manca de filtres de control torni a incrementar les contingències per errades amb l’Administració, que finalment acabaran amb expedients automàtics de sancions i/o la presentació de complementària de models per les errades efectuades.

L’any que ve amb el model 347 afegit haurem de planificar les vacances de Nadal o senzillament portar-nos el llit al despatx, és un absurd que els col·laboradors tributaris d’aquest país tinguin totes les obligacions i responsabilitats, però no tinguem cap mena d’avantatge, com seria una data diferent de presentació, que fins i tot comportaria  beneficis pel propi sistema  desbloquejant el servei informàtic de l’AEAT(que a les dates de presentació trimestral ha arribat moltes vegades a bloquejar-se) . La fi és evitar la conflictivitat (per la manca de revisió) i no pas el contrari,  esperem que amb el nou estatut del Col·laborador social tributari es puguin donar compte d’aquestes deficiències, i poder tots plegats Administració i col·laboradors evitar totes aquestes problemàtiques. Us anirem informant.

PUBLICITAT

Comentaris

PUBLICITAT

PUBLICITAT

GARRAF

ALT PENEDÈS

BAIX PENEDÈS

Catalunya-Mon