Més turistes internacionals

El Garraf va rebre 374.000 viatgers durant el 2016

Redacció Vilanova i la Geltrú 15-11-2017 02:07

El carrer dos de maig de Sitges ple de turistes que passegen i mengen a la terrassa d'un restaurant. ACN

Destaca el pes del turista internacional (62,6%) per sobre del nacional (37,4 %), dades que fan del Garraf la segona comarca més internacional de l’entorn de Barcelona, per darrere del Maresme

PUBLICITAT

Segons dades de l’Informe sobre “Activitat turística de la Destinació Barcelona”, elaborat per Turisme de la Diputació de Barcelona i que recull dades de l’any 2016, el Garraf va guanyar viatgers en hotels i càmpings amb increments elevats. En concret, els turistes allotjats en establiments hotelers creixen en un 28 %, cosa que suposa en nombres absoluts més de 57 mil turistes. En càmpings el percentatge de creixement se situa en un 17 % en nombre de turistes, 25 mil més que l’any 2015. En total, el Garraf va rebre, el 2016, 374 mil viatgers.

Pel que fa als indicadors d’evolució d’oferta turística del Garraf aquest 2016 presenten una estabilitat en el nombre de places en establiments turístics. Es mantenen les places en càmpings i turisme rural i hi ha un petit augment en places hoteleres, d’un 0,1 %. D’altra banda, els habitatges d’ús turístics (HUT) tenen un considerable augment de places i arriben a les 8.948, una xifra que representa un creixement del 32,4 % respecte a l’any 2015.

En relació amb l’anàlisi de la demanda, tot i no tenir dades dels establiments de turisme rural, la resta de tipologies d’allotjaments presenten les dades següents: els hotels han aconseguit 299.290 turistes (11,8% més) i 862.007 pernoctacions (9,3%); per la seva importància, resulta significatiu el descens dels càmpings, que ha disminuït un 47,2% en el nombre de turistes (8.135 turistes menys) i un 11,2 % en pernoctacions.

El perfil del turista que visita la comarca del Garraf és un home (61,3 %) i es troba entre els 35 i els 54 anys, situant-se la franja dels 35 a 44 i la dels 45 a 54 amb percentatges molt similars, 27,0 % i 24,3 %, respectivament.

Més turistes internacionals

Pel que respecta al seu lloc de residència, destaca el pes del turista internacional (62,6%) per sobre del nacional (37,4 %), dades que fan del Garraf la segona comarca més internacional de l’entorn de Barcelona, per darrere del Maresme. Pel que fa a les nacionalitats, destaquen que el 14,9 % són anglesos i el 12 % tenen nacionalitat francesa.

La despesa en l’allotjament per persona i nit se situa en els 43 €, 4 euros per sota de la mitjana de la demarcació, i la despesa durant l’estada per persona i nit se situa als 48,8 €, 7 euros per sobre de la mitjana.

Per tal d’arribar a la destinació, pràcticament el mateix percentatge de visitants utilitzen el vehicle propi i l’avió, el 43,9 % i el 43,8 % respectivament. I van acompanyats principalment per la parella (38,5 %) i la família i fills (21,8 %).

Turistes de llarga durada

L’estada dels turistes al Garraf es fa principalment en hotels (59,2 %), tot i que disminueix 10 pp respecte al 2015; seguida dels càmpings (17,8 %), les cases particulars (11,3 %) i de les noves tipologies d’allotjament considerades en l’oferta (apartaments i HUT) amb el 10,6 %, el percentatge més elevat en aquesta tipologia de l’entorn de Barcelona (totes les comarques menys el Barcelonès).

Respecte al nombre de nits d’estada al Garraf, els percentatges es distribueixen bastant entre les diferents respostes. No obstant això, la més repetida és la de 6 a 10 nits amb un 26,3 % de les respostes, la segueix l’estada d’11 a 28 nits amb un 15,7 % i 3 nits amb 15,7 %. Aquests percentatges tan importants en les respostes de llarga durada fan que l’estada mitjana se situï en les 6,4 nits, 1,5 nits per sobre de la mitjana de l’entorn de Barcelona. Així mateix, el 40,0 % és la primera vegada que visiten la destinació, però en segon lloc trobem la quarta visita o més amb el 34 % dels visitants.

Les fonts d’informació utilitzades per conèixer i decidir-se per la destinació són principalment Internet, les xarxes socials i els blogs amb un 52,9 %. La segona font són les recomanacions de familiars, amics i coneguts (26,3 %) i un 17,6 % diu no haver-ne consultat cap.

D’entre els ítems de valoració de l’estada els millor puntuats són la seguretat ciutadana (8,6), l’allotjament (8,6), el caràcter i l’amabilitat de la gent (8,5), i les platges (8,5). La valoració global de l’estada al Garraf és de 8,4 punts sobre 10, exactament la mateixa puntuació que l’entorn de Barcelona.

Dades comarques barcelonines

En global, l’entorn de Barcelona (comarques de Barcelona menys el Barcelonès) va rebre durant el 2016 un total de 4.704.308 viatgers, dels quals, el 83,2 % es van allotjar en establiments hotelers, el 14,4 % ho va fer en càmpings i només el 2,4 % en establiments de turisme rural. El nombre de viatgers que van visitar les comarques barcelonines ha crescut més d’un 16 % respecte del 2015, sobrepassant els 4,7 milions de turistes. Pel que respecta a les pernoctacions, l’entorn de Barcelona ha registrat aquest 2016 un volum de 13.552.213 nits, amb un augment del 7,3% respecte el 2015.

Per comarques, el Maresme és la comarca de l’entorn de Barcelona amb major nombre de viatgers el 2016 (1,2 milions), seguida del Baix Llobregat (poc més d’1 milió). A major distància es troben el Vallès Occidental (517 mil), el Garraf (374 mil), el Vallès Oriental (278 mil) i el Berguedà (137 mil). Amb menys de 100 mil viatgers, es troben les comarques d’Osona (51 mil) i l’Alt Penedès (12 mil). De les comarques restants: Anoia, Bages, i Moianès no hi ha dades per a l’any 2016, tot i que s’estima que han rebut conjuntament uns 250 mil viatgers.

L’Informe anual de l’activitat turística a la Destinació Barcelona 2017 és el principal recull anual dels indicadors de turisme a la demarcació, realitzat pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. Les principals novetats d’aquesta edició són, per una banda, la incorporació de les noves tipologies d’allotjament en l’oferta turística (apartaments turístics i habitatges d’ús turístic), que permet realitzar una anàlisi de l’estructura de l’allotjament molt més realista; i per altra banda, l’ampliació de l’apartat de l’estudi del turista amb un major nombre de variables per tal de conèixer millor el seu comportament quan visita la nostra destinació.

PUBLICITAT

Comentaris

PUBLICITAT

PUBLICITAT

GARRAF

ALT PENEDÈS

BAIX PENEDÈS

Catalunya-Mon